Contratos menores

O Concello de Cualedro realizou no ano 2015 os seguintes contratos menores:

 

 

Contrato

Importe

Adxudicatario

Contrato subministración equipamentos residencia da terceira idade

16.203,61 €

H2M - Carmen Serra Torres

Mellora de intraestruturas da rede de iluminación pública en Cualedro

34.892,74 €

Galega de Técnicas e Investimentos

Construción de aparcadoiro e mellora de sinalización da Ruta do Larouco

36.635,70 €

Novofor "Andrés Novo Lombao"