Retribucións do alcalde e concelleiros

                                                                ANO 2015

Nome

Cargo

Importe

Luciano Rivero Cuquejo

Alcalde - dedicación exclusiva

38.315,20 €

Eligio Gil Sanmamed

Concelleiro - Tesoureiro

4.810,00 €

José Quintairos Rodríguez

Tenente de Alcalde

4.590,00 €

Francisco Pérez Rodríguez

Tenente de Alcalde

3.000,00 €

Luís Rodríguez Díaz

Tenente de Alcalde

3.150,00 €

Elisardo Fernández Fernández

Concelleiro

1.620,00 €

Marisol Fernández Justo

Concelleira

1.710,00 €

José Justo Sánchez

Concelleiro

1.470,00 €

Eduardo Carnero Fernández

Concelleiro

1.560,00 €