Contratos menores

                                     

1. Contrato menor de servicios de asesoría en materia energética respecto á facturación eléctrica do concello:

 • Importe de adxudicación 20% das cantidades devoltas pola compañía eléctrica con un máximo de 17.950,00 € máis impostor.        
 • Adxudicatario: EURINTEC INGENIEROS S.L.P.

2. contrato de soporte e mantemento do programa informático contable:

 • Importe de adjudicación: 718,14 €
 • Adxudicatario: WURTH S.L.

3. Contrato menor de servicios para a elaboración de Relacion de puestos de traballo

 • Importe de adxudicación:         2.750,00 € (IVE excl.)
 • Adxudicatario: J & L TUDO CONSULTING S.L.

4. contrato menor para activación del registro de facturas en el programa contable:

 • Importe de adjudicación: 980,00 € (IVE incl..)
 • Adxudicatario: WURTH S.L.

5. contrato menor de obra “mellora de camiños municipais de acceso a explotacións agrarias”:

 • Importe de adxudicación: 36.980,39 € (IVE excl.)
 • Adxudicatario: COVELO S.L.

6. contrato menor de servicio de control de calidade da obra “mellora de camiños municipais de acceso a explotacións agrarias”

 • Importe de adxudicación: 1.558,61 € (IVE excl.)
 • Adxudicatario: G.O.C.S.A

7. contrato menor de obra  “mellora das depuradoras de Gomesende e Moreiras”

 • Importe de adxudicación: 14.498,98 € (IVE excl.)
 • Adxudicatario: COVELO S.L.

8. contrato menor de obra  “reforma do centro de saúde

 • Importe de adxudicación: 24.992,25 € (IVE excl.)
 • Adxudicatario: ALFESAN S.

9. contrato menor de obra “ R eforma e mellora enerxética do alumeado público de Paredes do Pao:

 • Importe de adxudicación: 11.240,00 € (IVE excl.)
 • Adxudicatario: PROXECTA OBRAS E SERVICIOS S.L.

10. contrato menor de obra “ R eforma e mellora enerxética do alumeado público de Moreiras:

 • Importe de adxudicación: 9.960,00 € (IVE excl.)
 • Adxudicatario: PROXECTA OBRAS E SERVICIOS S.L.

 

11. contrato menor de obra “ R eforma e mellora enerxética do alumeado público de Sobrado:

 • Importe de adxudicación: 8.510,00 € (IVE excl.)
 • Adxudicatario: PROXECTA OBRAS E SERVICIOS S.L
 •