Declaración de bens e actividades dos cargos electos

Pura Rodríguez Álvarez: varias fincas rústicas (valor aproximado 6.000 €), cuentas corrientes e a plazos (6.000 €),un vehículo (22.000 €) débedas (5.000 €)

María del Carmen Expósito Olleros: pensionista, varias fincas e montes (valor aprox. 8.000 €), usufructo vivenda familiar, un vehículo (500 €)

Juan Carlos García Sotelo: peon no servicio de defensa contra incendios forestais da Xunta de Galicia, dous vehículos (3.000 €),

Francisco Castro Rivera: gerente de empresa “Construcciones Castro Fernández S.L.”, e profesor de educación secundaria eventualmente, contas de aforro e depósitos (102.000 €) plan de pensións (14.000), depósito concello de Ourense (1000), tres vehículos (4700)

Santiago Pazos Dalima: peón forestal en Medio Rural e representante de empresa, participación en sociedade “Servicios funerarios Pazos Seoane S.L.”(8.500), contas bancarias (saldo medio 5.000) fondos de inversión (100.000), un vehículo (3000)

Oscar Estévez Rodríguez: comercial autónomo, saldo medio contas bancarias (8000),

Clara Domínguez Pérez: profesora de educación, unha casa e un piso (320.000) saldo medio contas bancarias (30000), un vehículo (3000), debedas (30000).