convenios

1.Protocolo de cooperación entre a Consellería de Sanidade, o servizo galego de saúde e o Concello de Gomesende, no que se establecen as bases para acometer obras de reforma no centro de saúde pertencente ó concello (asinado 16 xullo de 2015).

Obxecto: establecer a colaboración entre o Concello e o SERGAS para estudiar as posibilidades e viabilidade da realización de obras de reforma no centro de saúde.

2.Pendiente a sinatura dun convenio específico que desenvolva o presente protocolo.

3.Convenio suscrito co SERGAS o 27 de xullo de 2016 polo que se subvenciona nun 50% ( 15.120,31 € )o importe da obra “reforma do centro de saude”.