Relación de inmobles do concello

 ESTE CONCELLO CARECE DE INVENTARIO DE BENS MUNICIPAIS POLO QUE RESULTA IMPOSIBLE ESTABLECER OS INMUEBLES MUNICIPAIS