Subvencións

Subvenciones nominativas previstas no orzamento 2016 a conceder antes de que remate o exercicio:

                                                                                      IMPORTE               PARTIDA

Asociación de Mulleres Rurais                                      500 €              334.480.00

Asociación Cultural Brétema                                          500 €              334.480.00

Asociación Cultural Coral de Poulo                                500 €              334.480.00

Asociación española contra o cancro                             100 €               311.480.00

Reforma Igrexa do Val                                               2.500,00 €               336.780.00