Convenios

 

 

OBJETO FIRMANTE OB. ECON
REGULARIZACION CATASTRAL 2013-2016 GERENCIA  CATASTRO 0,00 €
PRESTACION ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE XESTION DE AUTORIZAINES DE VERTIDO 2015 E SEGU. DEPUTACION PREZO PÚBLICO
REDE DE EELL PARA A TRANSPARENCIA E PARTICIPACION CIDADÁ FEMP 0,00 €
CÓDIGO DO BO GOBERNO FEMP 0,00 €
COOPERACION EN MATERIA DE TRANSPARENCIA E ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA DEPUTACION 0,00 €
COOPERACION  PARA A ORDENACIÓN E XESTIÓN DO SERVIZO DE RECOLLIDA DE ANIMAIS ABANDOADOS DEPUTACION 1 €/HABITANTE
DELEGACION PARA A RECOLLIDA DE PAPEL, CARTÓN E VIDRO DEPUTACION 0,00 €
RECOLLIDA SELECTIVA DE ENVASES DE VIDRO  ECOVIDRO /XUNTA 0,00 €
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN E MUTUA COLABORACION ADMINISTRATIVA FEMP/DGT 0,00 €
COMPARTIMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DO SIGAD XUNTA DE GALICIA 0,00 €
COOPERACION E ASISTENCIA Ó CONCELLO PARA A XESTIÓN DAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE DEFENSA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS  DEPUTACION 0,00 €
ASISTENCIA NA ELABORACION, TRAMITACIÓN E APROBACIÓN DAS RELACIÓNS DE ESTRADAS MUNICIPAIS E DOS INVENTARIOS TRAVESIAS DEPUTACION 0,00 €
INCORPORACION A REDE DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA XUNTA DE GALICIA 0,00 €
ADHESION CONVENIO ENTRE A XUNTA DE GALICIA E AS ENTIDADES XESTORAS DOS SIST. INTEGRADOS DE RESIDUOS DE PILAS E ACUMULAD.  XUNTA DE GALICIA 0,00 €
CONVENIO S/DETECCIÓN DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE CON OCASIÓN DO LANZAMENTO DA VIVENDA FAMILIAR E MEDIDAS SOCIAIS FEGAMP 0,00 €
ASISTENCIA INTEGRAL EN MATERIA DE AUGAS AQUAOURENSE PREZO PÚBLICO
CONVENIO ADHESION PROGRAMA DE LOCALTEX DEPUTACION 0,00 €
CONVENIO RECOLLIDA DE ACEITES DOMESTICOS DEPUTACION 0,00 €
CONVENIO EN MATERIA DE REALIZACION DO PROTOCOLO DE AUTOCONTROL E XESTION DOS ABASTECEMENTOS DE AUGA DEPUTACION 0,00 €
ASISTENCIA TECNICA XESTION E CONCESION ABASTECEMENTOS DE AUGA DEPUTACION 0,00 €
CONVENIO EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE TRIBUTOS DEPUTACION 0,00 €