Datos biográficos e adscripción política

ELISEO FERNÁNDEZ GÓMEZ

ANA FERNANDEZ IGLESIAS

CARLOS ENRIQUE FERNÁNDEZ GARCÍA

CÉSAR GRANDE GÓMEZ

FRANCISCO GONZÁLEZ FRAGA

JORGE GONZÁLEZ LAMAS

JORGE GUTIERREZ GONZÁLEZ

JOSÉ BENITO CANTÓN VÁZQUEZ

JUAN JOSÉ GÓMEZ FERNÁNDEZ

MANUEL DOVAL SOTO

MARÍA BELÉN RAMOS NESPEREIRA

MARÍA ESTHER GÓMEZ PÉREZ

MONTSERRAT RODRÍGUEZ CASTRO

 

Grupo Municipal do Partido Popular (P.P) 8 membros:

 

Voceiro titular:  D. Manuel Doval Soto.

 

Voceiros suplentes:  os demais integrantes do Grupo.

 

Partido dos Socialistas de Galicia-Partido Socialista Obrero Español (PS de G -PSOE) 2 membros:

 

Voceiro titular: D. César Grande Gómez.

 

Voceiro suplente: D. Jorge Gutierrez González.

 

Grupo Municipal Democracia Ourensana (D.O.) 2 membro:

 

Voceiro titular: D. Francisco González Fraga.

 

Voceiro suplente: Dona Ana Fernández Iglesias.

 

Grupo Municipal Son de O Pereiro de Aguiar (Son) 1 membro:

 

Voceiro único: D. Jorge González Lamas