Contratos formalizados

-Mellora de camiños rurais en Ramirás: Outeiro-Carraguedo

Importe: 71.844,96 euros

Adxudicatario:Construcciones y promociones Cruzval SL

 

-Adquisición dun tractor

Importe: 21.598,50 euros

Adxudicatario: Saiga Muimenta SL

 

-Limpeza de edificios municipais e instalación

Importe: 69.696,00 euros

Adxudicatario: Luisa González Gayo