Contratos menores

-Conservación e mantemento da Casa do Concello

Importe:12.735,92 euros

Adxudicatario:Decomar, decoración y servicios a la construcción SL

 

-Mantemento e mellora en pista polideportiva de San Andrés

Importe: 33.116,26

Adxudicatario:Decomar, decoración y servicios a la construcción SL

 

-Mellora da accesibilidade centro cultural San Andrés

Importe:11.532,36 euros

Adxudicatario:Decomar, decoración y servicios a la construcción SL

 

-Rede de abastecemento no núcleo rural do Tellado

Importe:40.000 euros

Adxudicatario: Excavaciones Alonso Díaz SL

 

-Acondicionamento de camiños en O Pazo,Xocín e Mourelos-Calvos

Importe: 29.700 euros

Adxudicatario:Excavaciones Alonso Díaz SL