Responsables das entidades dependentes do concello