Organigrama actualizado, funcións e relacións de dependencia