Organigrama actualizado, funcións e relacións de dependencia

Neste momento está sendo obxeto de negociación.