Responsables das entidades dependentes do concello

O concello non ten entidades dependentes.