Subvencións

No ano 2015 e 2016 non se concederon subvencións.